Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

Ook binnen Scouting Admiralengroep is er veel aandacht voor het creëren van een veilige omgeving voor onze jeugdleden. Iedere vrijwilliger heeft een VOG aan het bestuur overlegd. En daarnaast onderschrijft iedere vrijwilliger de gedragscode van Scouting Nederland.

De gedragscode en een toelichting hierop is hier te vinden.

Meer informatie over het beleid rond de VOG kunt u hier vinden.