1. Door aanmelding wordt uw zoon/dochter ook lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland. Zijn/haar gegevens worden doorgegeven aan Scouting Nederland. Deze gegevens kunt u inzien via www.scouting.nl.
  2. Het lidmaatschap loopt van 1 september t/m 31 augustus en wordt per jaar verlengd. Over dezelfde periode wordt ook de contributie geheven. Tussentijds opzeggen leidt niet tot restitutie van contributie.
  3. Leden die vanaf 1 februari van het lopende seizoen lid worden krijgen voor de periode 1 februari t/m 31 augustus eenmalig een korting van 25% op de contributie.
  4. Betaling van de contributie dient te geschieden voor de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen. Indien op deze eerste bijeenkomst geen contributie is ontvangen, kan deelname aan de bijeenkomsten geweigerd worden.
  5. Bij problemen met het betalen van de contributie kan de penningmeester u helpen met verwijzen naar instellingen voor financiële ondersteuning.
  6. Afhankelijk van de leeftijd zal het lid overvliegen naar de volgende speltak. Overvliegen naar een andere speltak geschiedt normaliter in de maand september. Indien het lid niet wenst over te vliegen wordt het lidmaatschap beëindigd zonder restitutie van contributie.
  7. Tijdens bijeenkomsten en activiteiten kunnen foto's en film worden gemaakt. Deze worden onder andere gebruikt voor promotionele doeleinden en mogen door de vereniging vrij gebruikt worden. Mocht hier bezwaar tegen zijn, kunt u dit kenbaar maken bij de leiding van de speltak.
  8. Opzegging mag uitsluitend schriftelijk of per email en dient voor 1 juni te geschieden bij de vereniging Admiralengroep, Uithoorn, J.A. van Seumerenlaan 3, 1422XS, Uithoorn of via het contactformulier bij de groepssecretaris.